پشتو | English | ازبکی | русский

آرشیو "سیاست"

فدرالیسم و دموکراسی؛

فدرالیسم و دموکراسی؛

یکی از نگرانی هایی که در مورد افغانستان فدرال مطرح می کنند دموکراتیک بودن و نبودن است. این نگرانی در باب ساختارهای دیگر کمتر مطرح می شود- حتا پیش قرولان نظام ریاستی و صدارتی دموکراسیزاسیون را در چارچوب ساختارهای پیشنهادی...

ریاستی، صدارتی، فدرال؟

ریاستی، صدارتی، فدرال؟

ایجاد نظام دموکراتیک فدرال یا جمهوری دموکراتیک فدرال از اهداف راهبردی کنگره ی ملی است. وقتی مردم و هواداران جمهوری فدرال، با توجه به گفتمان تغییر(دراین باره نوشته ام)به ادامه ی موضعگیری های همیشگی کنگره وبن بست...

پشتون ها و فدرالیسم؛

پشتون ها و فدرالیسم؛

تاجیکِ فدرالیست، ازبیکِ فدرالیست، هزاره، بلوچ و ترکمن و ایماق ...فدرالیست داریم ولی پشتون فدرالیست نداریم. به عبارت دیگر پشتون فدرالیست داروی سردردی است که یافت نمی شود. شماری فدرالیست هایی افغانستان به این باوراند که...

فدرالیسم و تحقق مدعیات دینی برای مهار استبداد؛

فدرالیسم و تحقق مدعیات دینی برای مهار استبداد؛

سمیع الله سیحون پر واضح است که تمرکز بی‌حد و حصر قدرت منتج به استبداد می‌شود و همین استبداد اساس قرار می‌گیرد برای رویش و شکل گیری انواع فساد وتباهی در یک جامعه؛ نه تنها تمرکز قدرت بل تمرکز ثروت و معرفت هم مبنا ومبدأ...

راست و روشن با آقای سپنتا!

راست و روشن با آقای سپنتا!

اتمام حجت راست و روشن با آقای سپنتا! در کنفرانس یا نشست خبری ای که چندی قبل"شورای مردمی جنبش روشنایی"درتالارکنفرانس های هوتل کابل ستار برگزار کرده بود وبنده هم با تاخیروالبته باعذر تقصیر به جمع عزیزان پیوستم،آقای...

فرزند دانای بلخ و تلخی روزگار تاجیکان؛

فرزند دانای بلخ و تلخی روزگار تاجیکان؛

دکتر رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی گفت:《تقسیم قدرت پنجاه در صدی حق محفوظ ریاست اجرایی است》یعنی استاد عطا اگر گفتگویی دارد حساب و کتاب خودش باغنی است. مخاطبان این قلم و دوست عزیزم شخص آقای رحیمی می دانند که من همیشه طی این...

استاد لعلزاد از جمله ی همراهان و همرزمان پیشگامان ومبارزان عدالت خواهی ملی واجتماعی در افغانستان است.

استاد لعلزاد از جمله ی همراهان و همرزمان پیشگامان ومبارزان عدالت خواهی ملی واجتماعی در افغانستان است.

استاد لعلزاد از جمله ی همراهان و همرزمان پیشگامان ومبارزان عدالت خواهی ملی واجتماعی در افغانستان است.همه ی ما دریک مسیرحرکت می کنیم-آزادی وعدالت، ورفع ستمگری ملی واجتماعی. ممکن است وطبیعی هم است بعضی مفاهیم متفاوت درک...

بی سوادی ما و فدرالیسم؛

بی سوادی ما و فدرالیسم؛

  آمار تخمینی هفتاد در صد نرخ بی سوادی در قرن بیست و یک برای یک کشور بی هیچ بهانه ای و دلیلی شرم آور است. اما، اینکه فدرالی شدن افغانستان به باسوادی و بی سوادی جامعه چه ربطی دارد من نمی توانم بدانم- این بهانه ی مزخرف...

ما وظیفۀ سربازی انجام می‌دهیم اما فرماندهی و رهبری و امتیاز در اختیار دیگران است.

ما وظیفۀ سربازی انجام می‌دهیم اما فرماندهی و رهبری و امتیاز در اختیار دیگران است.

ما وظیفۀ سربازی انجام می‌دهیم اما فرماندهی و رهبری و امتیاز در اختیار دیگران است -دیگرانی که ما را بیگانه، دست دوم ومهاجر می‌پندارند وحتا آن قدر رواداری ندارند که با زبان‌های مادری‌مان صحبت و فکر کنیم. اگر این...

ملاحظاتی در باره ی ساختار سیاسی افغانستان

ملاحظاتی در باره ی ساختار سیاسی افغانستان

دولت مرکزی یا سیستم فدرال؟ در پنج-شش سال پسین قوت بی‌سابقه پیدا کرده است. چرا کنگرة ملی افغانستان در موقعیت جدید و مبتنی بر درک و فهم نوین و غنی از ساختارهای سیاسی به‌ویژه ساختارهای فدرال و کارآمد بودن آن‌ها به‌ویژه...