پشتو | English | ازبکی | русский

آرشیو "حقوق بشر"

فدرالیسم و دموکراسی؛

فدرالیسم و دموکراسی؛

یکی از نگرانی هایی که در مورد افغانستان فدرال مطرح می کنند دموکراتیک بودن و نبودن است. این نگرانی در باب ساختارهای دیگر کمتر مطرح می شود- حتا پیش قرولان نظام ریاستی و صدارتی دموکراسیزاسیون را در چارچوب ساختارهای پیشنهادی...

اتمر و ترور های سازمان یافته؛

اتمر و ترور های سازمان یافته؛

سازمان دهی قتل های زنجیره یی، هدف قرار دادن مخالفین سیاسی وسرکوپ و کنترول رسانه ها در کانون توطیه های سازمانداده شده در تحت رهبری حنیف اتمر جستجو کنید. معمار اصلی قتل های زنجیره یی، انتحار ها وانفجارات و توطیه های طرح...

وضعیت اهل هنود در افغانستان؛

وضعیت اهل هنود در افغانستان؛

شکرشکن شوند همه طوطیان هند زین قند پارسی که به بنگاله میرود (حافظ) نمیدانم با وجود فرمان ریس جمهوری چرا کرسی اختصاصی برادران همنوع و هموطن هندوی ما هنوز در مجلس نمایندگان خالی است. وقتی که هموطنان کوچی ده کرسی...