بسمه تعالی

بازگشت همه به سوی او است!

با تاسف دشمنان انسان و انسانیت،دشمنان آزادی و عدالت قومی اسد الله کهزاد مبارز سرشناس،شخصیت ملی و از اعضای بلند پایه ی کمیته ی اجراییه ی حزب کنگره ملی افغانستان را امروز صبح در شهر پلخمری-بغلان در مقابل درب خانه اش به گلوله بستند و به شهادت رساندند.
کمیته ی اجراییه ی حزب کنگره ی ملی امروز جلسه ی اضطراری خود را تشکیل می دهد و در این باره موضع خود را اعلام میدارد.

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :