چرا بخش های فارسی بی بی سی، صدای آمریکا و دویچه‌وله آلمان، صدای فدرال خواهی مردم را جدی نگرفتند؟ یک بخش این رسانه ها به زبان فارسی و پشتو مسایل افغانستان را پوشش خبری می دهند. همین دو روز پیش هزاران انسان افغانستانی در فیس بوک به تغییر نظام سیاسی کشور پرداختند، هزاران آدم فدرالی خواستند- یکی از اساسی ترین بحث برای آینده کشور. اما، نه رسانه های داخلی به این موضوع توجه کرد و نه رسانه های مشهور بیرونی مانند بی بی سی، صدای آمریکا و دویچه‌وله آلمان.

اگر این رسانه ها صادق بر حمایت از صدای مردم و خواست مردم هستند چرا این همه صدای تغییر طلبی جدی گرفته نمی شود؟

از همه فدرال خواهان خواهش می کنم صدای اعتراضی خود را علیه ی این رسانه ها بلند کنید.

کلیم الله همسخن

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :