مقاطعه ی سیاسی مردم خوست و فرنگ و گذرگاه نور به ظاهر یک امر دموکراتیک است. این امر دموکراتیک اگر توام با عقلانیت سیاسی باشد که مردم را درکام خواهشات شخصی فلان رهبر و چند رفیق چالاک و در جان بزن سقوط ندهد- و منجر به هدایت مردم به سمت راهکار محوری شود ستودنی است. اگر این مقاطعه همانند حمایت دوران انتخابات ناشی از تصمیم چند نفری باشد که بر سر منافع کوچک شان یک روز حامی سر و دست و پا ناشناس هستند و یک روز مخالف دو آتشه بازهم مردم بیچاره را گمراه می کنند.
مردم خوست و جوانانی که این مقاطعه را راه اندازی کرده اند باید بدانند که بدیل سیاسی آنها اشرف غنی و برنامه هایش نیست- اگر من جای این مردم شریف بودم و حرفم در میان آنها شنونده می داشت همزمان با اعلام مقاطعه فدرالیسم را بدیل حکومت غنی و صدارتی عبدالله پیشنهاد می کردم.

منبع فیسبوک کلیم الله همسخن

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :