پشتو | English | ازبکی | русский

آرشیو ماهیانه "دلو, ۱۳۹۳"

کاتولیک تر از پاپ!

کاتولیک تر از پاپ!

هرزمانیکه شوونیست ها، در مسیر برنامه های انحصارطلبانه ی قومی و سیاست های پشتونیزه کردن افغانستان، عرصه را بر "تنظیم ها و گروه ها و احزاب غیر خودی" تنگ میکنند، معامله گران و فرصت طلبان شعار غیر متمرکز کردن نظام و...

جمعیتی‌ها بر سر لحاف ملاصرالدین می‌جنگند!

جمعیتی‌ها بر سر لحاف ملاصرالدین می‌جنگند!

سرمقاله ای شماره چهل نهم؛ هفته نامه ی "رستاخیز" پایگاه نشراتی اپوزیسیون سیاسی نیاز مردم ما پیشی‌گرفتن فلان شخص، یا عقب ماندن فلان شخص از قدرت سیاسی نیست. تعریفی که تیکه‌ داران مجاهدین از قدرت دارند، با اصل قدرت...

نخبه گان ورهبران قوم پشتون درس های بسیاری را…

نخبه گان ورهبران قوم پشتون درس های بسیاری را…

بسمه تعالی نخبه گان ورهبران قوم پشتون درس های بسیاری را در این سال ها آموختند.غنی وتیم او به درستی می دانند چه گونه یک دولت تک قومی یا در بهترین حالت با سلطه ی بیشتر یک قوم ایجاد کنند.بقیه ی اقوام اگر ده بار دیگرهم...