ما وظیفۀ سربازی انجام می‌دهیم اما فرماندهی و رهبری و امتیاز در اختیار دیگران است
-دیگرانی که ما را بیگانه، دست دوم ومهاجر می‌پندارند وحتا آن قدر رواداری ندارند که با زبان‌های مادری‌مان صحبت و فکر کنیم. اگر این تیکه‌داران خیانت‌پیشۀ درونی نباشند و واقعاً از برنامۀ فدرال که به نفع همۀ مردم است دفاع کنند و به یک بدیل انسانی برای این نظام ستمکار باورمند باشند و برای بازگشت رزمندگان ما ازجنوب بیان‌نامۀ یگانه بدهند، نظام فدرالی در زمان نه‌چندان بلند پذیرفته خواهد شد و قدرت‌های بزرگ جهانی هم ناگزیر می‌شوند این خواست دموکراتیک، عادلانه و مدرن ما را بپذیرند وآنگهی، برادران منصف پشتون هم به عدالت تمکین خواهندکرد.
لطيف پدرام

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :