امروز پنجشنبه دوم جدی سال ۱۳۹۵ خورشیدی اعضای رهبری حزب کارگران جوان افغانستان پس از گفت وگوهای زیادی روی مسایل ادغام تشکیلاتی و مبارزات مشترک برای تحقق عدالت ملی و طبقاتی در کشور، از برنامه ها و راهکاری های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حزب کنگرة ملی افغانستان اعلام حمایت نموده و رسما طی توافق نامه سیاسی ای در چارچوب ساختار تشکیلاتی، عضویت حزب کنگرة ملی را پذیرفته و اعلام کردند که بعداز این تمام اعضا و هوادارن حزب کارگران جوان افغانستان چه در کابل و چه در بقیه ولایت ها در تبانی با اعضای رهبری و مسوولین شوراهای ولایتی حزب کنگرة ملی افغانستان ذیل نام «کنگرة ملی» فعالیت های سیاسی خویش را ادامه داده و برای تحقق اهداف حزب کنگرة ملی مشترکا کار خواهند کرد.
در ادامه لطیف پدرام دبیر کل حزب کنگرة ملی افغانستان، در باره برنامه ها و راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت و همین گونه روی مواضع حزب کنگرة ملی افغانستان در پیوند به تحولات گذشته و آینده صحبت نموده و تذکر دادند که کشور با بحران های مضاعفی روبروی است. بحران جنگ و ناامنی، بحران اقتصادی، سیاسی و … که ما گروه های روشنفکر و مترقی باید در برابر این بحران ها مسوولیت احساس کرده و مواضع خود مان را صریح و روشن برای شهروندان افغانستان اعلام کنیم و در پرتو این برنامه ها برای رفع این بحران ها دست به کار شویم که این یکی از مسوولیت های اساسی شهروندی ما بحیث فعالین سیاسی حزب است. به همین ترتیب اعضای رهبری حزب کارگران جوان هر یک به نوبه خود در مورد وضعیت سیاسی و فعالیت های گذشته حزب شان صحبت نموده و تعهد نمودند که از این بعد در همسوی با هم، زیر نام حزب کنگرة ملی افغانستان به فعالیت های مشترک خویش ادامه خواهیم داد. این دوحزب قبل از ادغام تشکیلاتی هم در بسیاری از مسایل کلان دیدگاه های مشترک داشتند.
در پایان فیصله براین شد که در هفته آینده طی یک انتخابات درون حزب مسوولین کمیته کاری حزب را برای پیشبرد کار ها، چه در سطح کابل و چه در ولایت ها تعیین خواهیم کرد. از این رهگذر تعیین سخنگویان حزب، مسوول کمیته شهر کابل، مسوول جوانان حزب، مسوول کمیته زنان و … به جلسه بعدی محول گردید.
با احترام
کمیته اجراییة حزب کنگرة ملی افغانستان.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :